2/4/20 - South Middleton Township, PA - Third St - capitalcityfirephotos