7-27-15 - Fairview Township, PA - Farmhouse Lane - capitalcityfirephotos