1/1/13 - Middletown Borough, PA - E. Main Street - capitalcityfirephotos