3/22/08 - Middletown Borough - Mattis Avenue - capitalcityfirephotos